Még egyszer az eletronikus óravisszapörgetésről
Mitoszok és realitások

      Tisztelt olvasó! Talán két éve annak, hogy az „ellenteljesitmény generátor” cimű forditásom megjelent itt a honlapomon és kicsit sajnálkozva vettem tudomásul, hogy az egyik legolvasottabb cikk lett belőle. Sajnálom, azért mert bár itt is egy elektronikai kisérletről van szó, de azért ez valami más. A másik részről megértem a téma után érdeklődőket, mert ugyanúgy, ahogy én magam is elkezdtem kisérletezmi, úgy másokat is megérintett a lehetőség gondolata, hogy könnyitsen az egyre nyomaszóbban ránknehezedő közszolgáltatási számlákon. Sajnos, a valóságban ez annál sokkal bonyolultabb. Minden esetre nem biztos, hogy a probléma megoldódik, egy a hétvégeken összebarkácsolt szerkezettel. Nem is az a célom, hogy itt most minden illúziót leromboljak, de kötelességemnek érzem, hogy ha már általam kerűlt nyilánosságra ez a forditás és mivel nagy érdeklődést váltott ki, akkor egy kicsit jobban utánnanézzünk a dolognak

      Mindenek előtt megemliteném, hogy a honlapomon közzétett irások és kacsolási rajzok mind kipróbált, működő dolgok. Valójában ezt a „reaktiv generátort” is megépitettem, de a kipróbálásnál a kisérlet kudarcba fulladt. A kapcsolás teljes egészében ugy működik, ahogyan az le van irva csak a fogyasztásmérő készülék nem reagál rá semmit.

      Ezeket a kapcsolási rajzokat és azok leirásait különböző orosz, nevezhetjük talán kalóz honlapokon pénzért árusitják. Ilyenek pld. a pozitron, megafaza, spkn, gigawats és ezeknek a különböző klónjai. Az orosz nyelvet nem beszélő rádióamatőr kollégák kérésére elkészitettem az egyik ilyen leirás magyar nyelvű forditását, majd később ugy gondoltam, a kisérletező kedvű emberek részére nyilvánossá teszem

      Azóta több kérdéssel is fordúltak hozzám a témával kapcsolatban, ezért ujra utánnanéztem, hogy mennyire lehet hitelesnek tekinteni ezeket a leirásokat. A fórumokon egymásnak ellentmondó vélemények jelennek meg, de egy biztos – a téma nagyon sok embert érdekel.

      Találtam néhány olyan honlapot, ahol akárcsak én is, megépitték az elektonikát és bebizonyitották, hogy az egész csak egy forraszgatással kellemesen eltöltött idő minden használható eredmény nélkül. Itt az egyikből forditok le néhány mondatot.

       A szerző a következőket irja: „Rengeteg információs anyagot böngésztem át, de nem találtam egyértelmű választ arra, hogy ad e észrevehatő mérési pontatlanságot a mérőkészülék, ha a terhelést nagyfrekvenciás impulzusokkal tápláljuk. Vannak akik azt állitják, hogy ez teljes képtelenség. (Itt megjegyzem, az én véleményem is az, hogy a modern fogyasztásmérő készülákek az ilyen jellegű terhelésektől már védve vannak.) Mások, (valószinüleg a leirások terjesztői, pontosabban árusitói) áttörésnek nevezik az elektromos mérőkészülékek megálltásában, vagy visszapörgetésében. Kézzelfogható bizonyitékot azonban egyik fél részéről sem láttam, leirni és elmagyarázni pedig lehet bármit.

      Hogy érvekkel szolgáljak bemutatok néhány fényképet az általam elkészitett berendezés oszcillogrammjairól, bizonyitékául annak, hogy az valóban működik és hogy az érdeklődők számára láható legyen az oly sokat emlegetett, de a valóságában soha be nem mutetott, titokzatos nagyfrekvenciás impúlzusok.”

      A szerző ezt követően hosszan tárgyalja egy másik, de az általam bemutatotthoz hasonló kapcsolási rajzban elkövetetett hibákat és az elavúlt régi szovjet tranzisztorok lecsrélését modern IGBT tranzisztorokra. Ezek, az általam bemutetott berendezésnél már meg vannak oldva, ezért nem is foglalkoznék vele. Az általa leirt berendezésnél elhagyta az OC3 optikai elválasztót, a T1 meghajtó tranzistort, a D3 diódáról pedig akár csak én, nem tudja mi a funkciója de ő is ugy gondolja, hogy semmi, vagyis azt is kihagyta. A rekuperációs fokozat ( T2 ) végűl az általa megépitett készüléknél az 1. rajzon van bemutetva.

      Folytatva az orosz szöveg forditását, a következöket jegyzi még meg: „ Az R ellenálás itt csak az oszcillogramma levételéhez szükséges. A jel az R22 ről közvetlenül a T2 Getjére van kapcsolva, midenféle elválasztás nélkül. (Itt megint én külön megjegyzem, hogy én azért ezt nem tenném, mert az elválaszással biztonságosabb.) A jel amplitudója 10V. (Az általam bemutatot berendezésnél ugy emlékszem nem volt ekkora amplitudó, tehát nem biztos, hogy nem kell e mégis meghagyni a T1 meghajtó tranzisztort. Akkor viszont szükség van az optikai elválasztóra is). A K kapcsolót a bekapcsolás pillanatában be kell zárni, hogy az első, akár több 100 amperes (!) áramlökés, ami a C kondenzátor feltöltésének pillanatában lép fel, ne tegyék tönkre a tranzisztort. Egyébként a fórumokon emlegetett hirtelen tranzisztor „halál” erre vezethető vissza. A bekapcsolás után a K kapcsolót ki kell kapcsolni és a készülék máris működik. Ha a C értéke 100Mkf, a reaktiv áram 6,9A erősséget ér el. A reaktiv teljesitmény 960W. Ilyen teljesitménynél a feltételezett visszahajtó teljesitmény kb. 350W, ami a kisélethez bőven elegendő.
Rekuperátor
1. Rajz

      Lássuk az oszcillogrammákat: Az 1. fotón a VT tranzisztor Getjére adott jel van bemutatva. A jel amplitudója 10V, a frekvencia 2Khz. A 6V jelszintnél megfigyelhető a VT tranzisztor kinyitásának pillanata.

VT tranzisztor get
1. Foto

      A 2. fotón a C kondenzátoron mért oszcillogramma látható. Jól megfigyelhető, hogy a periódus  1. és a 3. negyedeiben a kondenzátor az impulzusoknak megfelelően fokozatosan töltődik fel.

a C kondenzátoron mért oszcillogramma
2. Foto

      A 3. fotón az R ellenálláson mért reaktiv áram oszcillogrammája van bemutatva, A nagyfrekvenciás jelek nélkül. A jel alakja elég formátlan, de ilyennek kell lennie.

R ellenálláson mért reaktiv áram
3. Foto
      És végül a 4. foton láthatjuk ugyanannak az áramnak az oszcillogrammáját, de már a kivánt nagyfrekvenciás jelekkel együtt.

nagyfrekvenciás jelekkel együtt.
4. Foto

      Az 5. és a 6. fotókon ugyanazokat a jeleket látjuk a részletek kinagyitásával.

a részletek kinagyitásával.
5. Foto
a részletek kinagyitásával.
6. Foto
       Nos hát itt az eredménye az egész kisérletnek: A fogyasztásmérő készülék pedig ügyet sem vetve az egészre, nem fékeződött le semmit. A kisérlethez egy СЭО – 1.15. 402. tipusú egyfázisú készüléket használtam A készulekből jól hallatszot a jellegzetes sipoló hang (2 Khz), de a korong forgott tovább, mimtha mi sem történne. Régebbi tipusu készülékkel nem próbálkoztam, mert nem tudtam ilyenhez hozzájutni, de nem is sok értelme van, mert ilyeneket egyre ritkábban alkalmaz a szolgáltató.

       Végszónak annyit tudok megjegyezni, hogy a hasonló kapcsolási rajzokat reklámozó és árusitó vállalkozók állitása, miszerint minden elektromos fogyaztásmérő jelentős pontatlanságot visz a mérésbe, ha a tehelés nagyfrekvenciás árammal van táplálva, nem felel meg a valóságnak. Azok a honlapok, amelyek ilyen jellegű kapcsolási rajzokat, vagy kész termékeket kinálnak eladásra, aljas átverés!”

      Ennyi tehát a forditása az ellenérvekről szóló irásnak. A lentebb bemutatott hivatkozásra kattintva a szerző egy másik készüléket mutat be a saját honlapján és videófelvételen igazolja annak a működését. A működési elv ismertetését olvasva a leirás teljesen hihető. Ennél a megoldásnál a fogyasztó által képviselt terhelésnek megfelelően rezonanciát hoz létre és ezzel kényszeriti a mérőkészüléket a mérési pontosság maximális lecsükkentésére. A fogyasztót itt egy készülék közbeiktatásával kapcsolhatjuk be. Maga a készülék erősen torzitja a hálózat szinusz jelét ezért csak aktiv terhelésnél (fűtás világitási ezközök) lehet alkalmazn. Ez a berendezás is tartalmaz bizonyos elektronikai részt, de a részletekbe csak 50 USD ellenében hajlandó beavatni.

http://electrofuck.yolasite.com/
http://www.youtube.com

      Aztán lehet tovább gondolkodni, mi is az igazság? Lehet hogy csak a konkurencia ügyeskedése?
           A bemutatott készülék csak kisérletezési célból, a váltóáram tulajdonságainak tanulmányozása, vagy szemlélteő eszköként való bemutatása céljából épithető meg!

           A fogyasztásmérő készülék mérési pontosságanák bármilyen módon történő csökkentése áramlopásnak minősűl és büntetendő cselekmény!

Vissza
html counterсчетчик посетителей сайта