Meddőteljesitmény generátor

           Az alábbiakban bemutatott készülék csak kisérletezési célból, a váltóáram tulajdonságainak tanulmányozása, vagy szemlélteő eszköként való bemutatása céljából épithető meg!

           A fogyasztásmérő készülék mérési pontosságanák bármilyen módon történő csökkentése áramlopásnak minősűl és büntetendő cselekmény!

        A készülék, elektromechanikus fogyasztásmérők számlálóinak visszaforgatására haszálható, a bekötési séma megváltoztatása nélkül. Alkalmazható az elektronikus fogyasztásmérőknél is amelyeknél a visszaforgatási lehetőség kizárt. Ezeket a készülékeket megállitja a generátor által termelt ellenteljesitmény szintjéig. Az sémán bemutatott alkatrészparaméterkkel a készülék 220V hálózati feszültségre és 1 5Kwt teljesitményre van méretezve.

       A készüléket egyszerüen a hálózati konektorba kell kapcsolni és a fogyasztásmérő máris visszafelé kezd számlálni. A villamos hálózat eközben érintetlen marad és földelésre sincs szükség.

Működési elv

       A készülék elvi működése arra van alapozva, hogy a fogyasztásmérők áramérzékelői, legyen az elektromechanikus vagy elektronikus, indukciós elven működnek és rosszul érzékelik a nagyfrekvenciás áramokat. Ez a tény teszi lehetővé, hogy a fogyasztásmérőre egy tekintéjes negativ méréspontatlanságot vigyünk azáltal, hogy a fogyasztót nagyfrekvenciás áramimulzusokkal tápláljuk. A másik lényeges dolog, hogy a fogyasztámérő érzékelil a rajta átfolyó teljesitmény irányát, ami azt jelenti, hogy ha pld.a hlózatot egy a lakásban elhelyezett generátorról tápláljuk, akkor a villanyóra visszafelé számlál.  

       Ezek a fent felsorolt tények teszik lehetővé egy generátort immitáló szerkezet létrehozását. Egy ilyen generátornak az alapvető része egy megfelelő kapacitású kondenzátor. Ezt a kondenzátort a hálózati váltóáram egy negyed periódusa alatt feltötjük nagyfrekvenciás impulzusokkal. Ennek a nagyfrekveciának egy bizonyos értékénél (az áramtekercs jellegétől függően) a fogyasztásmérő a töltésre használt enegiának csak egy negyedét méri

        A következő negyed periódusban a kondenzátort kisütjük nagyfrekvenciás megszakitások nélkül a hálózat felé. A fogyasztásmérő ezt a kisülési energiát teljesen érzékeli, de visszafelé.Valójában a töltésre használt és a kisülési energia egyenlő egymással, de a fogyasztásmérő csak kisülést érzékeli teljesen, vagyis a kűlső hálózat felé immitált generátort. A fogyastásmérő ilyenkor viszszafelé számlál. A mért enegia arányos a visszaforditott kisülési energia és a töltéskor mért energia különbségével. Az elektronikus fogyasztásmérő megáll és nem mér egészen addig amig a fogyasztás mértéke meg nem haladja a kondenzátor kisülési energiájának értékét. Amikor a fogyasztás több a visszaforditott kisülési energiánál a fogyasztásmérő az elfogyasztott és visszaforditiott energia különbségét méri.

        Röviden, a készülék teljesitményt cirkuláltat két irányba a fogyastásmérőn keresztül. Az egyik irányba a mérés teljes, amásikba részleges.

A készülék kapcsolási rajza

       Akapcsolási rajz az 1.rajzon látható. A készülék a következő részegységekből áll.Integrátor, amely R1 - R4 ellenáláshidból és C1 kondenzátorból áll, impulzusformáló (D1 √ D2 zenerek és R5, R6 ellenálások), logikai részegység (DD1.1, DD2.1, DD2.2), impulzusgenerátor (DD2.3, DD2.4), erősitő (T1), végfok (C2, T2, Br1) és a Tr1 transzformátorral megvalósitott tápegység.

       Az integrátor a hálózati feszültséből a logikai részegységet szikronizáló jelet állitja elő. Ezek négyszögimpukűlzusok az DD1.1 1. és 2.bemenetein.

        A DD1.1 2. bemenetén a négyszögjel frontja (log 1) egybeesik a hálózati feszültség pozitiv félperiódusával, a logikai 0 pedig a hálózati feszültség negativ félperiódusával. A DD1.1 1. bemenetén a négyszögjel frontja egybeesik a hálózati feszültség pozitiv feszültségének integráljával, a jel logikai 0 szintje pedig a hálózati feszültség negativ félperiódusával. Igy tehát a két jel egymástól О/2 szögben eltolt négyszögjelet alkot.

        A hálózati feszültséggel egybeeső szinkron jel az R1 - R3 ellenálásosztóról választódik le, az R5 ellenálás és D2 zenerrel 5V szintre korlátozódik, majd az OC1 optiki elválasztón keresztül a logikai részegységre kerül. Ugyanigy formálódik a hálózati feszültség integráljának megfelelő jel jel is. Az integráció folyamata a C1 kondenzátor töltésével és kisülésével történik.

       A logikai részegység feladata, hogy előállitsa a T2 végtranzisztor meghajtó jelét. A meghajtás algoritmusa az integrátor kimenetén megjelenő jellel van szinkronizálva. Ezeknek a jeleknek a további feldolgozása erdményeként a DD2.2 4. kimenetén jelenik meg a T2 meghajtó jele. A megfelelő pillanatokban a logikai részegység a kimenő jelet az impulzusgenerátor jeleivel modulálja. Ezáltal biztositja a nagyfrekvenciás táplálást.

        A C2 kondenzátor impulzus jellegű feltöltését a DD2.3 és DD2.4 impulzusgenerátor biztositja.

       Ez az oszcillátor álitja elő a 2Khz frekvecián az 5V amplitudóju jelet. Az oszcillátor frekvenciáját és a jelek meredekségét a C3, R20 és C4, R21 értékei határozzák meg. Ezeknek a paramétereit a beüzemelénél választhatjuk ki véglegesen a fogyasztámérő legnagyobb negativ méréspontatlanságának megfelelően.

       A meghajtó jel a az OC3 optikai elválasztón keresztül a T1 meghajtó erősitőre jut. Ennek az erősitőnek a feladata a T2 végtranzistor kinyitásakor a megfelelő telitettség bitositása és a makszimális lezárása a logika részegysség által meghatározott időben. Csak a teljes telitettség és a makszimális lezárással lehet biztositeni a végtranzistor biztonságos működését a rá mért nehéz kapcsolóüzemi körülmények között. Ha nem biztositanánk a makszimális nyitást és zárást, méghozzá a lehető legrövidebb idő alatt, a tranzisztor képes akár pár másodperc alatt tönkremenni.

       A tápegység a klasszikus séma szerint van megépitve. A kétfeszültségű tápegség szükségességét a végfokozat különleges üzemmódja diktálja. A T2 megfelelő kinyitása csak 12V feszültséget meghaladó szinten lhetséges, az IC-k táplálására viszont +5V feszültsere van szükség. Itt vegyük figyelembe, hogy a -5V kivezetést csak feltételesen tekinthetjük földpontnak. Semmiképpen nem köthetjük a testre és a hálózat egyik vezetékével sem kapcsolható össze.

Alkatrészek és kivitelezés

       Az IC- ket a 555, 155, 133, 156-os, vagy ehez hasonló szériákból választhatjuk. Nem ajánlott a CMOS alapu IC mert a nagyteljesitményű kapcsolóüzemű végfok megzavarhatja a működését.

       A T2 tranzisztort feltétlenül hűtőbordára kell szerelni. Balesetmegelőzés végett a radiátor nem szerlhető a készülék dobozára, sem az esetleges fémtok nem használható hűtőfelületként.

       A gyűjtőkondenzátor csak polaritásfüggetlen lehet. Elektrolitikus kondenzátor alkalmazása nem megengedett.A kondenzátor feszűltségtűrése nem lehet kevesebb mint 400V.Lehet kondenzátortelepet használni, több kisebb kapacitású kondenzátrt párhuzamosan kapcsolva. Legjobb ha a kondenzátor nagzfrekvenciás üzmeltetésre van gyártva. Ilyen pld.az лацв tipus.

       A végfok alkatrészeinek paraméteri a táblázatban vannak feltüntetve.


Teljesitmény
Kwt
T2
tranzisztor
Br1dióda C2 kapacitás
Mkf
A T2 radiátor felületének
mérete Cm ²
1
IRG4PC30F
д246
250
50
2
IRG4PC40F
д246
500
100
3
IRG4PC50UD
2д2990а
750
150
4
IRG4PC50FD ю2д2997ю
1000
200
5
IRG4PSC71U ю2д2997ю
1200
300

       Az R1 - R4 ellenálások МЛТ-2 tipusuak. R19 huzalellenálás (nikhrom huzalból 0,5 - 5,0 om. A végleges értéket a beálltáskor határozzuk meg.), a többi ellenálás лкр-0,25.

       Tr1 transformátor 10W teljesitményre legyen méretezve, két egymástól elválasztott szekunder tekercsel.A 2. szekunder feszültség 12V, a 3. szekunder 4 - 5V.

       Az egész készüléket valamilyen tetszőleges dobozba szerlhetjük.Nagyon megfelel erre a célra a nem tulságosan régmultban a csöves TV készülékekhez használt feszültségstabilizátor doboza, annál is inkább, hogy ezzel jól álcázhatjuk a készülekünket. A 3KW-nál nagyobb teljesitményű keszüléknél a kondenzátor mérete elég tekintéjes igy azt ajánlatos valamilzen külön dobozban elhelyezni. Ebben az esetben a kondenzátor vezetéke ne legyen hoszabb 1m-nél.

Beüzemelés

       A beüzemelési munknál legyünk nagyon óvatosak! Ne feledjük, hogy a séma nem minden része van galvanikusan elválasztva a hálózattól! Ne használjuk a fémből készűlt dobozunkat a végtranzisztor hűtőradiátoraként. Biztositék beiktatása feltétlenül szükséges! A gyűjtőkondenzátor szélsőségesen nehéz üzemmódban dolgozik, ezért üzembehelyezés előtt helyezzük massziv fémtokba. Elektrolitikus kondenzátor alkalmazása szigoruan tilos!

       Az alacsonyfeszültségű tápegység működését a többi modultól külön ellenőrizzük. Ha meg van a 16V és az 5V feszűltség, minden rendben van.

        Az integrátort kétsugaras oszcilloszkóppal ellenőrizzük. Ehez az oszcilloszkóp földvezetékét a nullás vezetékre kapcsoljuk, (N) az első csatorna bemenetét az R1 - R3 csatlakozási pontra, a második csatorna bemenetét pedig az R2 - R4 ellenálások csatlakozási pontjára kapcsoljuk. A képeryőn két 50Hz-es szinuszjel láható. Az első jel amlitudója 150V, a másodiké 50V. A második jel fázisban késik О/2 szögben.

        A továbbiakban a feszülttségkorlátozó működését ellenőrizzük az oscilloszkóp bemeneteit a D1 és D2 zenerekre kapcsolva. Az oszcilloszkóp földvezetéke továbbra is az N pontra van kapcsolva. Mindkét jel szabályos négyszög formájú kell, hogy legyen, 5V amplitudóval és egymástól О/2 szögben etolva az időtengelyen. A felfutás és lefutás megengedett ideje 1Msek. Ha a fá-ziseltolódás lényegesen eltér a О/2 szögtől, a C1 kondenzátor értékének kimértékű változtatásával korrigáljuk. A négyszögjelek felfutási és lefutási meredekségét az R5 és R6 ellenálás értékeinek változtatatásával lehet korrigálni. Ezeknek az ellenálásoknak az értékei nem mehetnek 8Kom alá, különben a feszültségkorlátozó kihatással lessz az integrátor működésére, ami végeredményben a végtranzisztor tulterhelését eredményezi.

       Az oszcillátor működésének ellenőrzéséhez az erősáramú részt lekapcsoljuk a hálózatról. Az oszcillátor 5V amlitudójú es 2Khz frekvenciájú szabájos négyszögjelet kell, hogy szolgáltasson.

        A négyzögek aránya 1/1. Ha szükséges, ezt a C3 és C4 kondenzátorokkal vagy az R20 és R21 ellenálásokkal korrigálhatjuk.

       A logikai részegység külön beállitást nem igényel. Ellenőrizzük, hogy a DD1.1 1.és 2. bemenetein a négyszögjelek jelenlétét és a О/2 fáziseltolódást. A DD2.2 4. kimenetén minden 10Msek periódus után 5Msek idjü 2Khz impulzussorozatnak kell következni. Az adott pontokra jellem-ző oszcillogrammák a 2. rjzon vannak szemléltetve.

       A végfokozat beállitását azzal kezdjük, hogy lekapcsoljuk a logikai részegységről (azR22 ellenálást kiforrasztjuk a DD2.2 kimenetéről) és az R22 ellenáláson keresztül, a tápegységről adjunk +5V feszűltséget az erősitő bemenetére.A leforrasztott C2 helyére terhelés képpen kapcsoljunk egy 100W/220V izzót.Ha az optocsatoló kioltott állapotban van, a T2 G-jén +12V feszűltséget kell, hogy méjünk. Begyújtott optocsatolóval a feszűltségnek itt gakorlatilag nullára kell esni.

       Miután minden részegység beállitásával végeztünk, összeállitjuk a teljes sémát és beüzemeljük az egészet, de még mindig az izzót kapcsolva terhelésként. Az égőnek félizzásban kell lenni. Ebben az üzemmmódban a végtranzisztornak teljesen hidegnek kell lenni, még ha nincs radiátorra szerelve sem. A gzűjtőkondenyátorral való kipróbálást kezdjük csökkentett értéküvel. A kezdő értéket vegyük egészen 1Mkf - ra. Miután bekapcoltuk a készüléket, hagyjuk egy ideig működni és közben figyeljük végtranzisztor hőmérsékletét. Ha mindent rendben találtunk, lehet a C2 kondenzátor kapacitását növelni. A végleges értéket több fokozatban kapcsoljuk be, közben állandóan figyeljük a végtranzisztor hőmérsékletét.

       A visszaforgatás teljesitménye elsősorban a C2 kapacitásától függ. A teljesitmény megnöveléséhez, nagy kapacitásu kondenzátorokra lessz szükség. A végső határt a töltés áramimpulzusa határozza meg. Ennek az értékét ugy határozhatjuk meg, hogy az R19 ellenálásra oszcilloszkópot kapcsolunk. Ezzel az ellenálással a töltőáram impulzusainak értékeit is szabályozhatjuk. Első próbára ennek az értékét vegyük nagyra ( kb.10om), majd fokozatos csökkentésvel állitsuk be azt az értéket amalyiknél a további csökkentés már nem gyorsitja a visszaforgatást. E közben ügyeljünk arra, hogy az áramimpulzusok értékei ne haladják meg a felhasznált tranzisztor határértékeit.

      A gyűjtőkondenzátoron mért feszűltségek és a rajta átfolyó áramok oszcillogrammái a 3. rajzon van szemléltetve. Nagy teljesitményértékeknél az impulzusáram értéke a teljesitménnyel majdnem arányosan nő. A kondenzátoron a feszűltség értéke változatlan és mindig szinfázisban van a táphálózat feszűltségével.

      Túl nagy visszaforgató teljesitményeket nem ajánlott használni. Általában 1 - 2 KW bőven elegendő. Ha a készülék bekapcsolt fogyasztókkal együtt működik a fogyastásmérő kivonja a fogyasztó által használt energiát a visszaforgatási energiából, de eközben a belső hálózat vezetékei a készülék által cirkuláltatott teljesitménnyel lessz megterhelve. Ezt vegyük figyelembe, nehogy tönkretegyük a belső vezetékeinket.


1.rajz
A teljesméretü rajz megtekitéséhez klikkeljen a képre

2.rajz
A digitális jelformáló oszcillogrammái


3.rajz
A gyűjtőkondenzátor feszűltségeinek és áramainak oszcillogrammái 1KW teljesitménynél

       Hasonló készülék leirásáoz többek közöt   itt,   vagy    itt   lehet szabadon hozzáférni.
      A témával kapcsolatos kiegészitést, az óravisszapörgetésről, annak reális és vitatott lehetőségeiről, a következö linkre kattintva olvashatunk
Vissza
html counterсчетчик посетителей сайта
Используются технологии uCoz