V. Abramov (UX5PS)
V. Szkripnyik (UY5DJ)
„Kontur – 116” TRX frekvenciaszintézer

      Ez a szintézer a „Kontur – 116 transziverhez lett kifejlesztve. Ebben a szintézerben a kimeneti, üzemi frekvencia egy nagystabilitású VFO koherens átalakitásval formálódik. A VFO frevenciája sávonként nem válozik és nem kommutálódik. Ezel a megoldással elég komoly frekvenciastabilitást érhetünk el, amit csak a VFO stabilitása határoz meg.

      A szintézer működését az albumban (a rajzok gyűjteménye a leirás végén) bemutatot tömbvázlat szemléáteti és a következő funkcionális egységeket tartalmazza:

      A1, A2 – Emitterkövető
      A3 – Sávoszcillátorok végerősitője
      U1 – Első keverő
      G1 – A szintézervezéroszcillátora
      E1 – Kapcsolóáramkör
      Z1 – KF sávszűrő
      U2 – Frekvenciaosztó
      G3, G4, G5, G6 – Feszűlltséggel vezérelt sávoszcillátorok (VCO) (ГУН)
      U3 – Detektor
      Z2 – Aluláteresztő szűrő (ФНЧ)
      A4 – Erősitő – kompresszor
      U4 – Jelszintátalakitó (ПУ)
      U5 – Sávonként változó osztási tényezőjűfrevenciaosztó (ЧПКДМ)
      U6 – Frekvencia – fázisdetektor (ЧФД)
      A5 – Integrálóegyenáramerősitő

      A szintézer működési elve a következő. Ha a transziverünk KF értéke 8,865Mhz, a G1 VFO 5,135 – 5,865Mhz frekvenciát kell, hogy átfogjon. Ez a frekvencia az E1 kapcsolóáramkörön keresztül az U1 keverőre jut. Szintén erre a keverőre érkezik a G2 kvarcoszcillátor jele is. Az U1 kimenetén a Z1 sávszűrő 15,135 – 15,865Mhz frekvenciasávot enged át. A szűrő által kiválasztott frekvencia az U3 keverőre megy tovább, ahol valamelyik sávnak megfelelő feszűltséggel vezérelt oszcillátor (VCO) (ГУН) jelével keveredik. A külömbségi jel, 0,5 – 6Mhz a Z2 aluláteresztő szűrőn és az A4 sávonként változó osztási tényezőjű frekvenciaosztóra (ДПКД) kerül. Az osztási tényező a kiválasztott üzemi sávtól függ és E2 kódolóegység határozza meg.  A sávváltó állásától függően +12V vezérli az elektronikus kapcsolókat. Az U5 osztó után az 500Khz körüli frekvencia az U6 frekvencia – fázisdetektorra kerül. A detektor másik bemenetére a G2 10Mhz oszcillátorról az U2, 20 – as ostási tényezőjű osztóval nyert 500Khz frekvenciát adjuk. A két jelnek az egymásra hatása következtében az U6 frekvencia – fázisdetektorban korrekciós impulzus jel választódik ki, amely az A5 integráló erősitőben elkülönitődik, majd felerősitve a sávnak megfelelő VCO  (ГУН) varikapjára kerül. A szintézer jele az A3 végerősitőn keresztül jut a kimenetre. A 14Mhz sávon a G1 VFO 5,135 – 5,865Mhz jele megkerűlve a szintézer áramköreit, az E1 kapcsolóáramkörön és A3 végerősitőn kersztül  közvetlenül a szintézer kimenetére kerül.  A kimeneti jel spektrumának összetevője elég tiszta, nem tartalmaz a keverőben problémát okozható  szintű, az előállitani kivánt frekvenciától eltérő keverési  termékeket igy a kimenő jelet közvetlenül lehet a transziver  keverőjére kapcsolni.

      1,8, 3,5, 7,0, 10,0Mhz sávokon a szintézer frekvenciája az üzemi frekvenciánál magasabb, a többi sávokon pedig annál alacsonyabb. Ezzel a megoldással a sávoknak megfelelő oldalsávváltás automatikusan megoldódik.

      A szintézer két külnálló részegységre van osztva és két különálló panelen van elhelyezve. A méreteik 170 x 78mm.

      VCO (ГУН) panel
      Frekvenciaváltó panel (БОЧ)

       A szintézer mindkét panelja egy U alakú sasszira van szerlve. A sasszi méretei 180 x 85 x 30mm. A VCO panelja a sasszin felül a frekvenciaváltó panel pedig alul helyezkedik el. A panelek két darab két vezetékből összesodort és egy nyolceres kábellel kapcsolódik egymással a bekötési rajznak megfelelően.

     A „Kontur – 116” VFO – ja egy 100 x 50 x 45mm méretű öntött aluminium dobozba van beépitve. A kapcsolási rajza az albumban (a rajzok gyűjteménye a leirás végén)  megtalálható. A beépitett kétszekciós forgókondenzátor „ВЭФ – Сигма” táskarádióból való. Az épitést kedvelők figelmét hivnánk fel, hogy a VFO lehet bármilyen más kivitelű, vagy kapcolástechnikai megoldású. A megépitésre szánt kapcsolás kiválasztásakor a következő követekményeket kell figyelembe venni:

     Nagy stabilitás
     A frekvenciaátfogás 5,130 –5,870 Mhz
     A kimenőfeszültség 0,25 – 0,3 V, és szabályoható legyen
     Rendelkezzen elválasztó fokozattal amely megfelelő elválasztást biztosit az oszcillátor és a terhelés között
     Rendelkezzen beépitett RIT controllal és ha szükséges FLL áramkörrel.
     Az f1, f2, f3, f4 frekvenciák és a változó osztási tényezőjű frevenciaosztó ostási tényezői a sávoknak megfelelöen 8,865Mhz KF esetén a táblázatban vannak felsorolva.


 

Sáv

                                  Frekvencia Mhz

 

n

 

 

 

   U

vezérlő

    V

  Sáv

oszcil-

látorok

Sáv frekvenciák

f1

TRX

üzemi frekv.

             f2

 szintézer kimenő

      frekvencia

 

   

      f3    KF

 

 

 f4=

f2-f3

1,8

 1,83  - 2,0

  1,27 - 2,0

10,135-10,865

15,135-15,865

 -5

10

  2-4

   1

3,5

 3,5   -  3,8

  3,27 - 4,0

12,135-12,865

15,135-15,865

 -3

  6

  4-5

   2

7,0

 7,0   -  7,1

  6,77 - 7,5

15,635-16,365

15,135-15,865

+0,5

  1

  1-3

   3

10

10,1  -  10,15

  9,77-10,5

18,635-19,365

15,135-15,865

+3,5

  7

  2-3

   4

14

14,0   - 14,35

14,0 - 14,73

  5,135-5,865

        ---

---

---

  ---

  ---

18

18,068-18,168

18,0 - 18,73

  9,135-9,865

15,135-15,865

 -6

12

  6-8

   1

21

21,0  -  21,45

21,0 - 21,73

12,135-12,865

15,135-15,865

 -3

  6

  4-5

   2

24

24,89 - 24,99

24,5 - 25,23

15,635-15,365

15,135-15,865

+0,5

  1

  1-3

   3

28

28,0   - 28,5

28,0 - 28,73

19,135-19,865

15,135-15,865

+4

  8

  3-4

   4

28,5

28,5   - 29,0

28,5 - 29,23

19,635-20,365

15,135-15,865

+4,5

  9

  4-5

   4

29

29,0   -   9,7

29,0 - 29,73

20,135-20,865

15,135-15,865

+5

10

  5-6

   4

     A szintézer beállitása
     Kapcsoljuk a +12V feszűltséget a panelra (XS1 csatlakozó 13. kontakt), majd sorban egymás után váltva a sávokat, ellenőrizzük a kódoló egység működését. A kettős kódban megadott számértékek az XS5 csatlakozón az 1, 2, 3, 4, 5 kontaktokon a sávnak megfelelő osztási tényezőnek „n” – el kell, hogy egyenlő legyen (lásd a táblázatban). Az 1,8, 3,5, 7,0, 10,0Mhz sávoknál a VT7 tranzisztor bázisán 0,7V feszűltség kell, hogy megjelenjen. Ez a tranzisztor végzi el a digitskála átkapcsolását, hogy a KF értéke az alsó, vagy a felső sávtól függően hozzáadódjon. Ez után a sávoszcillátorok müködését ellenőrizzük. Az XS5 1. „vezérlés” (управл.) kontaktjára egy 0 – 12V – ig szabályozható tápegségről feszűltséget kapcsolunk. Az L1 – L4 tekercsek hangolómagjainak állitgatásával elérjük, hogy a varikapon a feszültség változtatásával a VCO – k kimenetein a frekvencia a táblázatnak megfelelően változzon. Az R11, R26, R35, R41 trimmerekkel a VCO – k kimenetein a jelszinteket egyenlő szintekre állitjuk be (1,7 – 2,0V)

     Először mindkét panelt külön be kell szabályozni. Ehez szükségünk van 12V és 5V tápegségre, 0 – 12V szabályozható tápegységre és a következő mérőműszerekre: NF jelgenerátor, oszcillográf, voltmérő. Bekapcsolás előtt alaposan győződjünk meg a panelek helyes bekötéséről.


     A VCO (ГУН) beéllitása
     Kapcsoljuk a +12V feszűltséget a panelra (XS1 csatlakozó 13. kontakt), majd sorban egymás után váltva a sávokat, ellenőrizzük a kódoló egység működését. A kettős kódban megadott számértékek az XS5 csatlakozón az 1, 2, 3, 4, 5 kontaktokon a sávnak megfelelő osztási tényezőnek „n” – el kell, hogy egyenlő legyen (lásd a táblázatban). Az 1,8, 3,5, 7,0, 10,0Mhz sávoknál a VT7 tranzisztor bázisán 0,7V feszűltség kell, hogy megjelenjen. Ez a tranzisztor végzi el a digitskála átkapcsolását, hogy a KF értéke az alsó, vagy a felső sávtól függően hozzáadódjon. Ez után a sávoszcillátorok müködését ellenőrizzük. Az XS5 1. „vezérlés” (управл.) kontaktjára egy 0 – 12V – ig szabályozható tápegségről feszűltséget kapcsolunk. Az L1 – L4 tekercsek hangolómagjainak állitgatásával elérjük, hogy a varikapon a feszültség változtatásával a VCO – k kimenetein a frekvencia a táblázatnak megfelelően változzon. Az R11, R26, R35, R41 trimmerekkel a VCO – k kimenetein a jelszinteket egyenlő szintekre állitjuk be (1,7 – 2,0V)

     Végül az elektronikus kommutátor működését ellenőrizzük. Az XS2 csatlakozó 1. „VFO” (ГПД) kontaktára a VFO – ról, vagy egy NF jelgenerátorról 5,1 – 5,9Mhz, 0,25 – 0,3V szintű jelet adunk. A 14Mhz sávra kapcsolva meggyőződünk, hogy ezen a sávon a VFO jele a VT3 bázisára kerül, a többi sávokon pedig a frekvenciaváltó panelre (БОЧ).


     A frekvenciaváltótó panel (БОЧ) beéllitása
     A frekvenciaváltó panel beállitását a már korábban beszabályozott sávoszcillátorok paneljával együtt célszerű végezni A paneleket az XS1(БОЧ) XS5 (ГУН) csatlakozókon keresztül a szemléltető rajznak megfelelően összekapcsoljuk (lásd a bekötési rajzon). Bekapcsoljuk a +12V (XS1 csatl. 13. kont.) és a +5V (XS1 csatl. 14. kont.) feszűltségeket.

     Először a kvarcoszcillátor működését ellenőrizzük és a rezgőkört rezonanciára hangoljuk, törekedve a maximális jelszintre (kb. 0,35V), 10Mhz frekvencián, amit a KT8 ponton ellenőrizhetünk. Ez után a DD2 és DD5 IC – k által kialakitott 20 – as osztó múködését ellenőrizzük. A KT6 mérőponton 500Khz, 5V amplitudójú négyszögjeleket kell, hogy mérjünk.

     Ez után a VT1 és VT2 által alkotott keverő bemenetére a VFO – ról vagy jelgenerátorról 5,1 – 5,9Mhz, 0,25 – 0,3V szintű jelet adunk és beállitjuk az L1, C10, C11, L12 alkotta sávszűrőket 15,1 – 15,9Mhz sávra. Ha vobuloszkópon figyeljük a jelet, két „pupunak” kell lenni, 15,5Mhz környékén 10 – 20% beeséssel. A KT2 mérőpontban 0,8 – 0,22V NF feszűltséget kell, hogy mérjünk.

      Az emitter – serfs követő áramkörök működését a következő képpen ellenőrizhetjük. A VCO – k (ГУН) és a frekvenciaváltó (БОЧ) paneleket két összesodort vezetékkel a 3 – 4 kontaktusokon összekapcsoljuk. A VT3 gat – jére valamelyik sávoszcillátrról jelet adunk be. A KT1 mérőponton 1V körüli jelszintet kell, hogy mérjünk.

     Következhet a VT6 és VT7 erősitő – korlátozó áramkör és a DD4 változó osztási tényezőjű frekvenciaosztó (ДПКД) ellenőrzése. A KT4 mérőponton a különbségi jel 0,5 – 6,0Mhz frekvenciasávban 5V amplitudóval kell, hogy megjelenjen. A KT5 mérőponton a jelek tűimpúlzusok formájában jelennek meg, 2mksek. Periódussal, ellentétes fázisban, 500Khz frekvenciával és 5V amplitudóval.

     Végül a frekvencia – fázisdetektor, ami a DD6, DD7, DD8, DD9 IC – kel van megépitve és a VT10 integráló erősitő ellenőrzése maradt. Ennek elvégzéséhez szakitsuk meg a vezérlő áramkört (XS1. 1. vezérlés), a sávváltót kapcsoljuk 7Mhz sávra, a VFO (vagy jelgenerátor) frekvenciáját folyamatosan változtatva, a KT5 mérőponton figyelve a jelet és a VT10 kollektorán a feszűltséget. Abban a pillanatban amikor a KT5 ponton a tűimpúlzusok periódusa eléri a 2mksek – ot, megváltozik a VT10 kollektorának a logikai állapota „0” – ról (kb. 0,3V) „1” – re (kb 8V) és forditva, ha nincs szinkronban a két jel. Kapcsoljuk vissza a vezérlő áramkört és az L1 – L4 rezgőköri tekercsek hangolásával érjük el, hogy a VCO – k (ГУН) frekvenciái a VFO elhangolásával a táblázatban megadott sávon hangolódjanak, most már a frekvenciaváltó panelről (БОЧ) érkrző valós vezérlőfeszűltség hatására. Felhivjuk a figyelmet, hogy amikor a szintézer kimenetét a balanszmodulátrral megterheljük a VCO (ГУН) L1 – L4 rezgőköri tekercseit a terhelés után újra kell hangolni.

Rajzok gyűjteménye (albom)
A rajzok teljesméretű megtekintéséhez klikkeljunk a képekre

Szintézer tömbvázlat

VCO kapcsolási rajz

Frekvenciaváltó kapcs. rajz

VCO beültetési rajz

Frekv. váltó beült. rajz

Panelek bekötési rajz
     A szintézerhez mellékelt eredeti orosz nyelvű leirás forditása.
     A rajzok a http://www.cqham.ru/k-116.htm -ról vannak átvéve
      UT1DA Bátyu 2011-04-07.


73! de UT1DA


Vissza

html counterсчетчик посетителей сайта
Используются технологии uCoz