200W-os végfok 160 es 80m RH sávra

      Az alábbiakban bemutatandó lineális végfok kapcsolási rajzát HA0LU János kűldte el nekem. Ő nemrég épitette meg és nagyon pozitivan értékelte az eddigi kisérleteinek eredményeit. Az ötlet ugy született, hogy János akinek kedvenc szórakozása a különböző „kütyük” barkácsolása, egyszer csak ugy a nyár derekán, megelégelte, hogy a HA0MA Bandi a vasárnap reggeli 80M – es kör QSO – kban. QRP tejestménnyel teszi próbára a halgatóság türelmét. Az akkori igéretet mostanra tett követte és elkészült a legujabb konstrukció, a 6db 2SK2769 FET tranzistorral megépitett végfok, ami 200W eff. teljesitményt képes leadni 50 om terhelésen és nem igényel nagy meghajtó teljesitményt. 7 – 8W elegendő. A végfokot CW vagy SSB üzemmódban lehet használni a160 és 80 m- es amatőrsávokban. Ennél magasabb frekvencián nem volt kipróbáva, bár a tranzisztorok határfrekvenciája talán megengedné, hogy a 40 m- es sávban is üzemképes legyen. János egy “EFIR –M” kszülékkel próbálta ki és úgy tudom Bandi is egy ilyen készülékről fogja meghajtani. Természetesen más tipusu, nagyobb határfrekvenciával biró tranzisztorokkal a teljes rövidhullámu sávra is meg lehet épiteni. A kapcsolási rajzot az 1. rajzon figyehetjük meg. Maga a végfok egy egszerü egyfokozatú erősitő, földeltelt serfs kapcsolással. Az egész kacsolás érdekessége, hogy az üzemeltetés szempontjából biztonsági megoldások vannak beépitve, amelyek mind a VT4 tranzistorok védelmére irányúlnak. Ezek közé tartozik a védelem a magas SWR ellen, a tulhevülés ellen, védelem a túlfeszűltség ellen.

1.rajz
A teljesméretű rajz megtekintéséhez kattintsunk a képre.

      Hogy sorjában vegyük a dolgokat, a végfok kimenetére épitett SWR mérővel kezdeném. Maga a kapcsolás nem kiván különösebb magyarázatot. Egy jól ismert megoldás. A mérőfej lehet tetszőleges, csak a méretezésnél feleljen meg a max. 200W teljesitménynek. A100 mkA – es műszert teljesitményre kell kalibrálni. A VD18 diódával egynirányitott jel az C27, C28, R17 alkotta szűrőn, az Ft2 fojtón keresztül a VD7 stabilizátorra kerül. Végül az R4, R5 ellenálásokon eső feszültség a T1 tirisztor vezérlő elektródájára jut. A T1 tirisztor a VT1 tranzisztorral megvalósitott RF VOX feszűltségstabilizátorának a része. Ha az SWR értéke elér egy bizonyos szintet, a tirisztor kinyit, a VT2 tranzisztor lezár és a VOX vételre kacsol. A vörös LED világit. Ez után a végfokot az S3 (reset) kontakusinak rövid idejű megszakitásával tudjuk ujra üzemi állapoba visszaállitani. A feszűltség küszöbértékét az R5 potencióméterrel lehet beállitani, vagyis beállithatjuk, hogy mekkora SWR értéknél léjen müködésbe a védelem.

      A T4 tranzisztorok dreinjein egy rossz antennaillesztésnél tulfeszűltség jelenhet meg. Ezektől a fezűltségektől védi a trazisztorok dreinjeire kapcsolt VD15 – VD17 diodák.

       A T4 tranzisztoroktulhevülésétől a VD10 – VD12 diódák nyújtanak védelmet. Ezek a diódák a valamelyik tranzisztorra vagy azok hűtőfelületeire vannak felragasztva. Ahőmérséklet emelkedésével a diódákon csökken a feszűltség és ezáltal a VT3 bázisán, majd ennek hatására a kolektorán is csökken a feszűltség. Igy a VT4 tranzisztorok getjein egy folyamatos visszaszabályozás történik, ami végeredményben a tranzisztorok nyugalmi áramának automatikus szabályzását eredményezi. Mivel ez a megoldás nem biztositja a tranzisztorok teljes védelmét. A VT4 tranzisztorok getjein egy esetleges tulvezérlés, vagy más egyéb okból történő feszűltségnövekedés esetén nagyon fontos szerepe van a VD14 stabilizátor diódának, ami meggátolja a geteken a feszűltség kritikus szint fölé emelkedését. Erre a diódára János külön felhivja a figyemet, a szavait idézve „ pénztárca kimélő szerepe van, ugyanis ez menti meg a tübbi FET – et, ha egy közülük bezárlatosodik”. Ez valóban igy van mert, ha valamelyik tranzisztor getje zárlatba kerül a dreinnel az özzes többi tranzisztor „elszáll”. Egy ilyen eset be is következett, mielőtt még a dióda beforrasztásra kerűlt volna.

       Az S1váltókapcsolóval három különböző üzemi állapotot tudunk beállitani.
    1. QRP, amikor az RF VOX K1 reléje le van kapcsolva, igy az nem működik, a meghajtó jel pedig a K1-1 és K1-2 relékontaktusokon és az aluláteresztő szűrőn keresztül közvetlenül az antennára jut.

    2. Közepes teljesitmény, amikor az RF VOX működik. A meghajtó jel R9 ellenáláson, a C17-1 kondenzátor és R10-1 ellenéláson keresztül jut a VT4 getjére és csökkentett teljesitménnyel hajtja meg a végfokot.

    3. Maximális teljesitmény, amikor az RF VOX működik, a meghajtó jel pedig az R9 ellenálás megkerülésével jut a VT4 getjére és maximálisan hajtja meg a végfokot.
      Röviden az RF VOX – ról. A kapcsoló üzemben működő VT1 tranzisztor a K1 rele tekercsének áramkörében van. Ha a meghajtó alapkészülék adásba vált az “Input” csatlakozón NF jel jelenik meg, ami a C1 kapacitáson, a VD1 – VD2 feszűltségduplázón és a C2, R1, C3 alkotta szűrőn kerestül a VT1 tranzisztor bázisára jut. A tranzisztor kinyit és a K1 rele meguz. A rele kontaktusain keresztül a jel a fentebb emlitett módon kommutálódik.

      Végül atápegységről néhány szóban. Külön rajz nincs róla. Megfelel bármilyen legalább 300Var teljesitményű trafós tápegység amiről 80V feszűltséget tudunk biztositani a végfok táplálására. Az áramfelvétel 3A körüli értéket érhet el. 50V tápfeszűltségnél is elérhetünk 100W kimenőteljesitményt. Temészetesen ennél lényegesen nagyobb kimenőteljesitményt is el lehet érni, de akkor már több tranzisztort kell párhuzamosan kapcsolni és természetesen nagyobb teljesitményű tápegysére is szükség van.

       Az itt leirt végfoknak egy tulvezérlésgatlóval kiegészitett változatával ezen a linken lehet megismerkedni
      Fotók a készülő végfokról:
Vegfok foto: HA0LU

Vegfok foto: HA0LU

73! de UT1DA  &  HA0LU


Vissza


html counterсчетчик посетителей сайта