Antennateszter - frekvencia - kapacitásmérő

а аMár négy év telt el azóta, hogy megépitettem ezt a műszert, amit itt szeretnék bemutatni. A műszer egy ma már nem éppen modernnek számitó,а MFJ-259 eredeti kapcolási rajza szerint van megépitve. Valójában ezzel a műszerrel 200 Mhz Цig lehet méréseket végezi, de nálam ez a mérési határ 33Mhz-ig sikerült. Ennél magasbb frekvenciákon az oszcillátor már nem tudott megfelelö amplitudóju jelet gerjeszteni, amit azа AGC rendszer még szinten tud tartani. Nagy valószinüséggel a tranzisztororok megfelelő megválasztásával és egy pontosabb beszabályzással jobb eredményeket lehetett volna elérni.

а аMaga a műszer a következő képpen működik. Az oszcillátort a VT1 Ц VT2 FET tranzisztorok alkotják. A VT3 FET az oszcillátorról érkező jelet ereősiti. A VT4 emitterkövető a megfelelő elválasztást biztositja és az R1 Ц R3 ellenálásokkalа megépitett mérőhiddal való illesztést végzi. Ha a mérőhid ДAntennaФ ágábaа 50 om impedancia kerül, a hid kiegyenlitődik. A mérőhid egyik ágában az IC/D műveleti erősitő kimenetén a műszer a hidra kapcsolt impedanciát méri (az antenna impedanciát). A másik ágban az IC/C kimenetén a műszer az SWR értékét jelzi, 50 om impedanciához viszonyitva.

аа Az antennateszter AGC rendszerének kifogástalan működésétől függ az egész müszer mérésének a megbizhatósága. Az oszcillátor jelének egyenletes szinten tartása a következö módon történik. Az oscillátor jele a VD3 diódára van vezetve. A dióda által egyenirányitot jel az IC/B invertáló bemenetére jut, majd annak a kimenetéről a VT6 FET getjére, ami a VT1 Ц VT2 serfs köreibe van kapcolva. Ezáltal az oszcillátor tranzisztorai negativ visszacsatolásban vannak. Ha az oszcillátor jelszintje növekszik a VT6 elkezd lezárni és jel szintjét visszavezérli. Ha a jel szintje az oszcillátor kimenetén csökken, aVT6 elkezd kinyitni és ez a jelszint növekedését vonja mgával.

ааа A műszer másik nagyon fontos része a frekveciát jelző skála. Nagyon kényelmessé teszi a műszer használatát egy beépitett frekvenciamérő. Az általam megépitett műszerbe egy készen megvásárolható 1,2Ghz Цig mérő frekvenciamérő lett beépitve. A frekvenciamérő műszaki adataiba itt lehet betekinteni . Ez a ferkvenciamérő kapacitás mérővel is ki van egészitve, ami igy már lehetőséget adott egy kombinált műszer megépitésére. Az előlapon elhelyezett csatlakozók segiségével 10pf - tól 10000Mkf Цig mérhetek kapacitást és két fokozatban frekvenciát 1Hz Цtől 1,2Ghz- ig.

ааа A műszer beüzemelését az oszcillátor frevenciájának beállitásával érdemes elkezdeni. Az én esetemben 1,5 Ц 33Mhz Цet 5 fokozatban sikerűlt átfogni. Temészetesen ez az alkamazott forgókondenzátortól függ. Nálam egy VEF Ц 206 táskarádióból kiszerelt forgó van beépitve. Ez egy kétszekciós, аforgó, aminek az egyik, 350pf Ц os szekcióját kötöttem be. Lehet más forgót is alkalmazni, csak lehetőleg légréses legyen. A rezgőkörök fix kapacitás és induktivitásokkal vannak megépitve, de ha el akarjuk kerűlni arezgőkör elemeinenkа hosszadalmas válogatását, lehetőleg hangoló maggal ellátott induktivitásokat alkalmazzunk.

аааа A pontosan összeállitott séma más különösebb beállitást nem igényel. A P1 potencióméterrel beállitjuk azt az AGC szintet amelyiknél a jel szintje minden frekvencián egyenlő marad. A P2 és P3 potméterekkelа a kijelző 100mKA műszerekket hitelesitjük. Ehez a műszer ДAntennaФ csatlakozójára egy 50om 2W indukciómentes ellenálást kapcsolunk. Az impedanciát mérő műszer mutatója középállába kell, hogy álljon, az SWR kijelző pedig 0 állásban. Ha az ДAntennaФ bemenetre nincs terhelés kapcsolva, mindkét kijelző végkitérésben kell, hogy álljon.

ааа Az antennateszter táplálását egy beépitett hálózati tápegység biztositja, ami max. 0,2A terhelést kell hogy elbirjon. Kitelepűlt mérések esetére az előlapra egy külön csatlakozót épitettem, akkumulátor telep csatlakoztatására.

аа Az antennateszter kapcsolási rajza az 1. ábrán láható.


1.ábra

    A kész NyÁK ot a HA3FGW Цtől lehetett megrendelni. Az alkatrészek elrendezésének szemléltetése végett a rajzot a 2. ábrán bemutatom. Ez egy kétoldalas NyÁK.


2.ábra

аа ааA mérési étékek kijelzésére 100 mKA végkitérésű műszereket épitettem be.а A skáláikat a 3. ábrán bemutatott beosztások szerint kell hitelesiteni.


3. ábra

Az antennateszter Ц F Ц C mérő belső felépitése.

A műszer fotója.

Az antennateszter sokoldaluságáról a www.cqham.ru weboldalon lehet bővebben olvasni.

73! de UT1DA


Vissza

html counterсчетчик посетителей сайта

Используются технологии uCoz