Fúrópad NyÁK lap készitéshez

Forditás: Радио. 2011. №3. Станок для сверления плат.
А. ПАДЕРИН, д. Митрошино Сарапульскоrо р-на, Удмуртия (стр.27)


      Az otthoni műhelyében a legtöbb rádióamatőr a NyÁK lapok fúrásához különböző kézi furógépeket használ. Ezeknek a használata nagyon kényelmes, mindig kéznél van és még házilag is könnyen barkácsolható egy erre alkalmas kis szerkezet. Maga a velük végzett munka minősége viszont már hagy némi kivánnivalót maga után. Akkor van külnösen probléma, amikor kétoldalas NyÁK – ot készitünk és a furatot nagyon pontosan a középpontba kell elhelyezni, ráadásul az ilyen egyszerű gépeknél a furót sem tudjuk egyenesen tartani. És van még egy probléma, amit miden barkácsoló rádióamatőr jól ismer, akár  kézi, vagy állványos furógépet használ – ez a fúróforgács, ami minden furat után befedi a furat környékét, eltakarja a közelben készitendő ujabb furat helyét. Minden furat után le kell tisztitani a felületet, amit általában vagy lefuvogatunk, vagy lerázogatunk a felületről és ha ezt otthon végezzük, egészségtelen porral szennyezzük a lakásunkat.

      Én a fúrónak az egyenesben tartásához egy speciális állványt készitettem. Hasonló állványoknak a leirásai több folyóiratban is előfordúltak már korábban is. De továbbra is marad a kérdés, a por és a furóforgácsokkal kapcsolatban.

      És mi lenne, ha ugy próbálnánk a lemezt fúrni, hogy a felületen ne gyűljön fel a forgács? Ez csak úgy lehetséges, hogy alúlról felfelé fúrunk, de ennél a módszernél már szükségünk van valamilyen egyszerű fúrópadra is. Nos én egy ilyen fúrógép elkészitését ajánlanám  azoknak a rádióamatőröknek, akik maguk készitik el a NyÁK lapjaikat.

      A furópad sematikus felépitése az 1. ábrán van bemutatva.
Furopad terv
      A fúrópad alapjául (1) egy 320 x 220mm mértű, (lehet más méretet is választani) fémből, műanyagból vagy akár vastag furnérlapból készűlt lemez szolgál, amelynek a négy sarkára kemény gumiból készűlt lábak vannak rögzitve. A fúrópad alaplemezéhez van rögzitve a villanymotor (2) a furóval, (6) ami egy áttételként szolgáló betétbe (3) van rögzitve, (Saját megjegyzés: Elég primitiv megoldás. Lehet valamilyen kisméretű furófejet felszerelni.) két darab tartóoszlop, (15) amelyekre csuklósan van felszerelve a munkaasztal (5) (a szélessége 120mm). Ez utóbi 6mm vastag kemény aluminium ötvözetből készűlt. És végül az alaplemezre van rögzitve egy ütköző,  (17) ami visszafeszitő rugóval (18) és támasztó betéttel (16) van ellátva van ellátva.

      A munkaasztalon a fúrási pontok zónájában néhány keménygumiból készűlt szalag (7) van rögzitve, amlyekre majd a furandó panelt (8) fogjuk helyezni. A munkaasztal alsó felének ezen a részén a fogácsokat begyűjtő edény (4) van rögzitve.

      A munkaasztal alatt elhelyezett fúró az aztalban kézitett vezérnyiláson keresztűl van átvezetve. Alaphelyzetben a fúró éle egy picit lejebb áll a gumimiszalagok felületétől.

     Valahol a munkaasztal középpontjában egy állványra, amely egy menetes csapból (11) áll, amelyiknek a felső vége egy füles anyával van ellátva és egy távtartó cső (12) segitségével egy konzol (10) van rögzitve. Ennek a konzolnak (amelyet elkészithetünk akár aluminumból, vagy müanyagból) a végére egy lézeres mutatót (9) kell rögziteni, úgy, hogy a lézersugár pontosan a fúró (6) élére mutasson. Hogy a fúró elét pontosabban meg tudjuk célozni, a lézeres mutatót ajánlatos ellátni egy célkeresztet vetitő fejjel.

     Az állvaány és a konzol szerkezetének olyannak kell lenni, hogy az megengedjen legalább +/- 2mm elmozdulást az asztal hosszirányában és mogatható legyen az állvány tengelye körül is.

     Az anyák segitségével az ütközőt (17) úgy állitjuk be, hogy alaphelyzetben a munkasztal és az alaplemez egymással párhuzamosan álljanak, amikor pedig megnyomjuk a munkaasztalt lefelé, a fúró a pannel vastagságának megfelelő szintre emelkedjen a gumilemezek fölé. Egyébként ebből adódik az arány, miszerint a megfelelő fúrási pontosság eléréséhez a fúró éle és a munkaasztal elmozdulási tegelye, valamint a furandó panel vastagsága közötti arány legalább 100, de ha lehet még ennél is több legyen.

     Ha fúrót kell cserélni, vagy a forgácsgyűjtő edényt akarjuk kitakaritani, a munkaasztalt egyszerüen felemeljük és átbillentjük a másik oldalra.

     A munkaasztal tegelyekét (14) egy 6mm átmérőjű teljes hosszában menettel ellátott acélrudból készitjük (Ilyet lehet készen venni). A tengely mindkét végére golyóscsapágy van felhelyezve. Ha a rendelkezésünre álló csapágyak nem potosan szorúlnak a tengelyre, akkor mindkét csapágyat két oldalról egy – egy M6 anyával rögzitjük. A csapágyak 1mm vastag acéllemezből hajlitott bilincsekkel (13) vannak rögzitve.

     A munkaasztalhoz rögzitett tengely két vége az alaplemezhez rögzitett két darab tartóoszlopba készitett 6mm átmérőjű furatokba van helyezve és belülről M6 – os anyákkal, kivűlről pedig M6 – os füles anyákkal rögzitjük. Egy ilyen rögzitési módszer lehetőséget ad a munkaasztal elmozditására a tendely hosszanti irányában, amire szükség lehet a furópad első beállitásakor.

     Elkezdjük a fúrópad végleges beállitását. Azzal kezdjük, hogy a munkaasztal tengelyének rögzitő anyái és füles anyái segitségével beállitjuk az asztalon létesitett vezérfurat egybeesését a fúró tegelyével, majd véglegesen rögzitünk minden anyát. A következő lépésben beállitjuk a fúró kiugrását a panel vastagságának megfelelően. Végül a lézeres célzót állitjuk be úgy, hogy a célzó kereszt pontosan a fúró élére legyen vetitve.

     Ha ezeket a beállitási műveleteket elvégeztük, elkezdhetjük a NyÁK panel furását. Helyezzük a gumiszalagokra a panelt, amelyen a furatok helyei már be vannak jelölve. Kapcsoljuk be a fúrót forgató motrot és a lézeres mutatót. Mozditsuk el a panelt ugy, hogy a lézeres célkereszt a furat közepébe vetitődjön. Lassan nyomjuk az aztalt lefelé – kész a furat.

     Csökkentve az asztalra gyakorolt nyomást viszaegedjük az eredeti helyzetébe. A forgácsok nagy része a gyűjtő edénybe kerül és csak egy jelentéktelen része jut a gumiszalagok közé. Elmozditjuk a panelt, megcélozva a célkeresztel a következö furat jelölési pontját.

     Ahoz, hogy külömböző átmérőjű furatokat készithessünk a munkaasztalba több eltérő átmérőjű vezérnyilást készitünk – pld. 2; 1,5; 1,0; 0,8; 0,7; 0,6.

     Ezeket a vezérnyilásokat legjobb a behelyezett furókkal közvetlenül az asztalba fúrni, miközben az aztalt minden fúrás után 3,0 – 3,5mm – el elmozditjuk. A vezérnyilásokon kivül ajánlatos még néhány furatot késziteni az aszatalban, hogy a felül maradt forgácsot a gyűjtőedénybe tudjuk söpörni.

     A jobb furási pontosság elérése érdekében természetesen lehet még további lépéseket tenni. Lehet például az asztal tengelyének vastagságát növelni 8 vagy 10mm átméröre. Ezen kivül van más lehőség a preciztás javitása irányába, amiket ki – ki a saját lehetőségeihez mérten tud megvalósitani.

     A fent emlitett alkatrészeken kivül az alaplemezen kap helyet még a motrkapcsoló, külön kapcsoló a lézer mutatónak, tápegség a lézernek és a motornak.

A forditást UT1DA Árpi készitette.
Bátyu 2011-03-20.


73! de UT1DA


Visszahtml counterсчетчик посетителей сайта


Используются технологии uCoz